برای رزرو نوبت به صورت اینترنتی فرم مقابل را تکمیل نمایید. بخش پذیرش پس از بررسی زمان‌های موجود در تاریخ درخواستی با شما تماس خواهد گرفت و نوبت شما را نهایی خواهد کرد. لطفا در انتخاب تاریخ به جدول شیفت‌بندی نیز توجه کنید. تکمیل این فرم به منزله ثبت قطعی نوبت نمی‌باشد.

ایام هفتهصبحبعدازظهر
شنبهاز ساعت 9 تا 13از ساعت 16 تا 21
یکشنبهاز ساعت 9 تا 13از ساعت 16 تا 21
دوشنبهاز ساعت 9 تا 13از ساعت 16 تا 21
سه شنبهاز ساعت 9 تا 13از ساعت 16 تا 21
چهارشنبهاز ساعت 9 تا 13از ساعت 16 تا 21
پنجشنبهتعطیلتعطیل
جمعهتعطیلتعطیل