مطب تخصصی جراحی فک و صورت دکتر محمدی در حال حاضر طرف قراردادبا هیچ‌یک از سازمان‌های بیمه نمی‌باشد.